افزایش درآمد

با سلام

با توجه به درخواست بعضی از کاربران مبنی برا اینکه شمارش خیلی پایینه تصمیم گرفتیم زمان انتظار پاپ آپ را صفر کنیم

این موضوع باعث میشه شمارش کاربران بیشتر شود

امیدواریم از لحظه لحظه زندگی تان بهترین بهره را داشته باشید